locatie-advies

Van start met MobilityLabel

Op deze pagina vindt u de actuele invultemplates, toelichtingen en leeswijzers.

Invultemplates

Van start met een nieuwe opdracht

Om van start te kunnen gaan met uw mobiliteits-scan ontvangen we graag een ingevuld excelbestand met o.a. de postcodes van de woonadressen van uw medewerkers. Gelieve hiervoor géén eigen bestanden op te sturen, maar uitsluitend ons exceltemplates te gebruiken. Lees hierbij ook de toelichtingen in dit document. Hierin staat (o.a.) vermeld dat veel velden optioneel zijn. Uitdrukkelijk verzoek ons geen persoonsgegevens te sturen (zoals huisnummer of personeelsnummers).

Download excel-template mobiliteitsanalyses (MobilityAnalyst) Download excel-template locatie-diensten (LocationAnalyst)

Heeft u nog geen offerte van ons ontvangen? Stuur dan nog geen ingevulde bestanden naar ons, maar neem eerst contact op voor een op maat gemaakt voorstel.

Reistijd, kosten en CO2 besparen begint met MobilityLabel