Support-thema: Toewijzing modaliteiten in MobilityAnalyst

Onderstaand schema toont wanneer welke modaliteit aan een medewerker wordt toegekend. Dit is mede gebaseerd op de door de werkgever opgegeven modaliteit, of – als de werkgever geen modaliteitsgegevens kon aanleveren – op de door ons gemodelleerde modaliteit. Of er modellering is toegepast of niet, staat vermeld in de case-log die meegeleverd is met de mobiliteitsscan.

Toelichtingen:

 1. Bij de afweging of de fiets-mogelijkheden voor deze medewerker binnen het fiets-beleid horen, zijn twee MobilityAnalyst-maatregelen van toepassing:
  • Selecteer de enkele reis-afstand waaronder fietsen acceptabel is.
  • Kies of fietsen sowieso acceptabel is als de fietstijd korter of gelijk is aan de huidige tijd.
 2. Bij de afweging of de OV-mogelijkheden voor deze medewerker binnen het OV-beleid horen, zijn drie MobilityAnalyst-maatregelen van toepassing:
  • Selecteer OV-keten (lopen-OV-lopen, fiets-OV-lopen, fiets-OV-fiets)
  • Selecteer de toegestane absolute of relatieve additionele reistijd OV tov auto
  • Kies of OV sowieso acceptabel is als de OV-tijd korter is of gelijk aan x minuten.