Security-informatie

 

Bij MobilityLabel staat veiligheid voorop. Wij vinden het belangrijk om continu te werken aan de beveiliging van onze systemen, processen en producten. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de data die onze klanten en gebruikers aan ons toevertrouwen. Wij gebruiken de data alleen voor het leveren van onze diensten en het verbeteren van onze kwaliteit. Wij beschermen de data tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik. Wij volgen de best practices en richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Wij streven ernaar om onze klanten en gebruikers een veilige en betrouwbare ervaring te bieden.

ISO 27001

TÜVNORD-ISO27001 certified

MobilityLabel is gecertificeerd conform ISO 27001.

Het ISO 27001-certificaat, een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging, bevestigt dat MobilityLabel een geschikt informatiebeveiligingsbeheersysteem (ISMS) heeft opgezet en geïmplementeerd. De reikwijdte van het gecertificeerde ISMS van MobilityLabel omvat het beveiligen van informatie in het kader van het uitvoeren van routeberekeningen en het ontwikkelen en onderhouden van SaaS-software teneinde deze gegevens te ontsluiten in interactieve dashboards en rapportages voor mobiliteitsbeleid en -keuzes.

TÜV NORD Nederland, een externe certificeringsinstantie, heeft de audits uitgevoerd en het certificaat officieel toegekend. Het certificaat bevestigt dat MobilityLabel strikte informatiebeveiligingsnormen zal handhaven met behulp van haar ISMS, inclusief het beschermen van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van haar klanten.

Het ISO 27001-certificaat vereist dat MobilityLabel haar methoden voor informatiebeveiliging voortdurend herbeoordeelt en verbetert. Er zullen regelmatig audits worden uitgevoerd om te controleren of het ISMS van MobilityLabel actueel blijft.

De certificatie-instelling TÜV NORD Nederland bevestigt dat de certificatie heeft plaatsgevonden volgens haar certificatiereglement en dat het managementsysteem en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen van de norm van NEN2EN2ISO/IEC 27001:2017 + A11:2020. Deze certificatie is in overeenstemming met de Verklaring van Toepasselijkheid versie 1.0 d.d. 08/03/2023 en is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV NORD Nederland.

GDPR

De GDPR (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

MobilityLabel streeft er bij haar dienstverlening naar om zo GPDR-compliant mogelijk te zijn en bij elke overeenkomst een verwerkersovereenkomst op te nemen, waarin vastgelegd wordt hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan. Derhalve is bij al onze offertes standaard een verwerkersovereenkomst opgenomen.

Privacy Statement

Integriteit, vertrouwelijkheid en privacy zijn belangrijke drijfveren binnen MobilityLabel. Daarom zetten we in ons privacystatement uiteen hoe we met de aan ons verstrekte data omgaan, en in het bijzonder daar waar het persoonsgegevens betreft. U vindt ons privacy-statement hier.

Contact

Heeft u vragen over ons beveiligingsbeleid of de bijbehorende maatregelen, of vermoedt u een mogelijk beveiligingsissue, neem dan contact op met onze security officer via info@mobilitylabel.com.