Corona-proof satellietkantoren

Het satellietkantoor in post-Corona tijd

Een slimme oplossing voor anderhalvemeter-bedrijfsvoering

Covid-19 satellietkantoren

MobilityLabel vindt de beste vestigingsplaats voor uw tijdelijke satellietkantoor

Snel en veilig te bereiken werklocaties in de buurt van uw medewerkers

Met een anderhalvemeter-kantoorinrichting is ongeveer de helft van de werkplekken niet bruikbaar. De capaciteit en  betrouwbaarheid van het OV zal gedurende lange tijd beperkt zijn. En langdurig thuiswerken is voor de meeste medewerkers en werkgevers óók geen structurele oplossing.

Met de juiste satellietkantoren in de regio faciliteer je als werkgever op een slimme manier het te verwachten werkplektekort én borg je betrouwbare en veilige bereikbaarheid voor je medewerkers. Meer werknemers krijgen zo een werkplek op 30 minuten e-bike afstand, zijn minder afhankelijk van het openbaar vervoer en zijn sneller op een arbo-proof en corona-veilige werkplek.

locatiebepaling satellietkantoren

Het satellietkantoor als één van de oplossingen voor anderhalvemeterbedrijfsvoering?

Op dit moment bereiden veel organisaties zich voor voor een geleidelijke heropening van hun kantoren. Er is nog veel onduidelijk over de timing en mate waarin de maatregelen van de intelligente lockdown worden versoepeld en hoe bijvoorbeeld het OV verder genormaliseerd kan worden. Wat duidelijk is, is dat we gedurende lange tijd social distance maatregelen zullen blijven houden, zowel in de kantooromgeving als in het vervoer er naar toe. En dit gaat tot twee flinke knelpunten leiden: Zo zal het aantal medewerkers dat tegelijkertijd in het bestaande pand kan werken, flink lager zijn dan vóór de Covid 19 Corona-crisis. En de medewerkers zullen op de dagen dat ze naar het kantoor reizen (veel) meer moeite hebben met het woon-werkverkeer.

Probleem 1: tekort aan werkplekken

Experts denken dat ongeveer 50% van de Nederlandse kantoor-werkplekken gedurende lange tijd niet bruikbaar zal zijn. Een deel van het hierdoor ontstane werkplektekort is natuurlijk met thuiswerken op te vangen, maar ook dit is om uiteenlopende redenen géén allesomvattende oplossing. Daarnaast kijken veel werkgevers op dit moment naar de dimensie ‘tijd’: Kunnen we de kantoortijden gelijkmatiger verdelen? Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden van ploegendienst of gespreide aankomst-intervallen? Duidelijk is wel dat we met deze maatregelen alléén de totale werkplekpuzzel waarschijnlijk niet opgelost krijgen.

Corona-werkplekken satellietkantoren

In het getoonde voorbeeld kijken we naar een fictieve Utrechtse organisatie met 1200 medewerkers werkend in een centraal hoofdkantoor. In dit pand zijn zo’n 1000 werkplekken ingericht, waarvan ruim 530 bruikbaar zijn in een anderhalvemeterinrichting (ook rekening houdend met verminderde capaciteit van in- en uitgang, liften, looproutes, toiletten en bijvoorbeeld het bedrijfsrestaurant). Als de organisatie daarmee zo’n 50% van de totale werktijd op het hoofdkantoor wil invullen en bijvoorbeeld 30% thuiswerken als structureel wenselijk maximum ziet, dan blijft er een gat van zo’n 20% over dat op andere manier ingevuld dient te worden, bijvoorbeeld met additionele kantoorlocaties.

Probleem 2: mobiliteit

De tweede Corona-uitdaging voor werkgevers betreft het woon-werkverkeer. Hoe ‘het nieuwe normaal’ er qua mobiliteit uitziet is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat bij social distancing binnen het Openbaar Vervoer de capaciteit ervan zeer sterk beperkt wordt ten op zichte van de oude (soms ook al schaarse) capaciteit. Of we straks meer of minder congestie op de weg gaan krijgen is ook nog onduidelijk. Vanuit recessie-gedachte zou het rustiger op de weg kunnen worden, vanuit OV-mijdend gedrag zouden files juist wel weer snel terug kunnen keren (in China is nu al meer filedruk dan vóór de Corona-uitbraak).

Wellicht zullen werknemers in niet-vitale beroepen niet of slechts beperkt van het OV gebruik mogen maken, áls ze dat al zouden willen en mogen van hun werkgever. En als OV wel gebruikt wordt, zal kórt reizen binnen de regio (zonder overstappen) de voorkeur hebben boven lange reizen met meerdere overstappen op drukke stations.

Onlangs deed de Corona vervoersladder (zie kader) haar intrede. Deze toont de verschillende mobiliteitsvormen gerangschikt in wenselijkheid en besmettingskans. Met stip op één staat niet-reizen en op nummer 2 weinig-reizen. Als er vervolgens wél gereisd wordt, dan staat solistisch vervoer boven Openbaar Vervoer. En vanuit vitaliteitsoogpunt staat actief vervoer (fietsen en lopen) boven passief vervoer.

Voorkeursladder werken en reizen in de anderhalvemetermaatschappij

 

1. Werken op thuislocatie (incl video-overleg)
2. Werken op (satelliet)kantoor in de regio
3. Werken op het reguliere kantoor, en reizen per:

a. (Elektrische) fiets en lopen
b. Speed pedelec en (elektrische) snorfiets
c. Auto/motor
d. Carpool/taxi
e. Vanpool/shuttlebus (meer grip op ontsmetting en ventilatie dan OV)
f. Openbaar vervoer buiten de spits
g. Openbaar vervoer tijdens de spits: 1e klasse
h. Openbaar vervoer tijdens de spits: 2e klasse

vrij naar: ‘Corona vervoersladder’, door Jos Hollestelle (Breikers & Syndesmo)

Oplossing: satellietkantoren

Voor werkgevers zijn er vanzelfsprekend meerdere oplossingsrichtingen, en de beste oplossing is waarschijnlijk een combinatie. Bijvoorbeeld een combinatie van thuiswerken, afwisselend op het hoofdkantoor werken, meer met e-bikes reizen of met de auto als de fietsafstand te groot is. Om de puzzel passend te krijgen, zouden satellietkantoren daar een goede rol in kunnen spelen.

Immers, door op de juiste plek, in de juiste regio leegstaande verdiepingen flexibel in te laten richten, kunnen én schaarse werkplekken op het hoofdkantoor bespaard worden én hoeft er minder gereisd te worden door de medewerkers uit die regio en zal een groot deel van die medewerkers met fiets of e-bike naar een door de werkgever gefaciliteerde werkplek reizen. Een werkplek die bovendien arbovriendelijk, veilig en sociaal is.

satellietkantoren in de regio

Locatiekeuze Satellietlocaties

alleen relevantie locaties openen

Locatiekeuze begint bij een intake waarbij de wensen rondom werkplekreductiedoelstellingen en mobiliteitskansen centraal staan. Wil de werkgever zoveel mogelijk mensen op fietsafstand faciliteren? Of ligt de focus op het remmen/verbieden of andersoortig faciliteren van OV-gebruik? In deze fase worden de (postcodes van) de woonadressen van de medewerkers in een template aangeleverd.

Routeberekeningen voor alle reismethoden worden uitgevoerd en samen met de geformuleerde doelstelling en speciale locatiealgoritmes leidt dit tot één of enkele locaties. Hierbij worden vervolgens per medewerker alle relevante routeberekeningen doorgerekend naar de nieuwe locatie(s). Medewerkers worden gekoppeld aan een satellietlocatie als de reistijd naar die satellietlocatie (bijvoorbeeld) 30 minuten korter is dan de reis naar de oorspronkelijke werklocatie.

Aan de slag in 3 stappen:

In drie eenvoudige stappen gaat u snel aan de slag met het inzichtelijk maken van de kansen voor satellietkantoren en de impact hiervan op het woon-werkverkeer van uw medewerkers:

1. Vraag een offerte aan via info@mobilitylabel.com

Onze tarieven voor de satelliet-kantoor locatie-scan bedragen:
0-500 medewerkers: € 2.500
501-1.000 medewerkers: € 2.750
1.001-2.000 medewerkers: € 3.000
2.001-5.000 medewerkers: € 3.500
> 5.000 medewerkers: op aanvraag

2. Vul het template in

met daarin de (postcodes van de) woonadressen en werkadressen van uw medewerkers en stuur deze aan ons op. Op basis hiervan bespreken we uw exacte wensen en gaan direct voor u aan de slag!

3. U ontvangt van ons:

Heldere rapportage met daarin de optimale satellietkantoorlocaties voor uw organisatie, een overzicht van de medewerkers en van welke satellietlocatie ze het best gebruik kunnen maken, de reismogelijkheden daarnaartoe en de daarmee te besparen reistijd.

Meer ondersteuning nodig?

Op basis van de satellietlocatie-scan kunt u met uw eigen vastgoedadviseur aan de slag met het vinden, aanhuren en inrichten van uw satellietkantoren. Kunt u hier ervaren ondersteuning bij gebruiken? Neem dan contact op met onze flexibele huisvestingspartner Office Improvers of neem een kijkje op satellietkantoor.nl.

Onze contactgegevens

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van één van de diensten van MobilityLabel voor uw organisatie, of direct aan de slag met een locatiescan voor satellietkantoren? Neem dan snel contact met ons op, bijvoorbeeld via onderstaande terugbel-knop.


  naam*:
  e-mail*:
  bedrijf:
  telefoonnummer*:

  Onze contactgegevens:

  MobilityLabel BV
  Nieuwegracht 1
  3512LB Utrecht
  Nederland

  KvK: 85840513

  Algemene vragen over satellietkantoren en andere dienstverlening: info@mobilitylabel.com
  Vragen over lopende opdrachten: support@mobilitylabel.com

  MobilityLabel op sociale media:

  Slim gekozen Corona-kantoren rond uw medewerkers vindt u met een satellietlocatie-scan van MobilityLabel