mobiliteitsanalyse in de praktijk

Persbericht Lancering MobilityAnalyst

on 3 oktober 2016

Persbericht lancering MobilityAnalyst, 30 september 2016


Spelen met mobiliteitsbeleid met nieuwe simulatie-tool ‘MobilityAnalyst’.

De startup MobilityLabel introduceert deze week MobilityAnalyst. Dit systeem maakt gevolgen van nieuw mobiliteitsbeleid direct inzichtelijk en helpt in het besparen van reistijd, kosten en CO2-uitstoot. Vanaf nu kunnen werkgevers objectief en overzichtelijk het effect van specifieke werkgeversmaatregelen eenvoudig zélf in kaart brengen.

Ondanks alle rapportages, fleet-dashboards en andere systemen die een HR-functionaris of mobiliteitsmanager vaak tot zijn beschikking heeft, blijft het lastig om als werkgever goed inzicht te hebben in het woon-werkverkeer van je werknemers: Hoeveel mensen komen nu precies op de fiets naar het werk? Hoeveel kilometers reizen mijn medewerkers eigenlijk? En wat is de CO2-uitstoot van ons woon-werkverkeer? Nog lastiger wordt het als het om het mobiliteitspotentieel gaat: Hoeveel mensen wonen eigenlijk op fietsafstand van hun werk? Voor hoeveel mensen is het OV een goed alternatief? Wat is het effect van bepaald thuiswerkbeleid op mijn kosten? En op de totale reistijd of CO2-uitstoot?

MobilityAnalyst maakt direct inzichtelijk wat het effect is van specifieke mobiliteitsmaatregelen op de medewerker, het bedrijf en het milieu. Door te spelen met schuifjes en invoerwaarden maakt de gebruiker zelf eenvoudig scenario’s aan en ziet direct de cijfermatige terugkoppeling van de geselecteerde maatregelen.

MobilityAnalyst screenshot

Met MobilityAnalyst kan een gebruiker zelf ‘spelen’ met allerlei HR- en mobiliteitsvariabelen (links) en ziet hij direct de effecten ervan (rechts) voor de eigen organisatie.

Stel, een bedrijf onderzoekt de volgende beleidsvariabelen:

  • Iedereen die op 5 kilometer fietsafstand van werk woont, gaat voortaan met de fiets naar kantoor.
  • Het OV geldt als een acceptabel alternatief voor de auto als het minder dan 20 minuten langer duurt.
  • En iedereen die meer dan 30 minuten reist gaat voortaan twee dagen per week (extra) thuiswerken, onder de voorwaarde dat hij minstens 2 dagen per week naar kantoor blijft komen.

Door de schuifjes goed in te stellen zie je binnen 2 seconden hoeveel mensen door dit beleid geraakt worden, hoe de modaliteitsverdeling er vervolgens uit ziet, hoeveel mensen er bijvoorbeeld meer dan 15 minuten op achteruit gaan en welke kosten en CO2-uitstoot je hiermee bespaart. Daarnaast weet je hoeveel werkplekken je in deze situatie nog nodig hebt, en hoeveel parkeerplekken. Je kunt zelfs het aantal extra bewegingsuren of verbrande calorieën zien, desgewenst uitgedrukt in een Big-Mac-index.

“Doordat we alle berekeningen op voorhand voor onze klanten klaarzetten, kunnen we heel snel de juiste cijfers aan het gewenste beleid koppelen”, ligt ontwikkelaar Thijs Brentjens toe. “Juist als je met de verschillende stakeholders om tafel zit over nieuw beleid wil je snel weten wat wel of niet werkt binnen jouw organisatie. Soms heeft het bijvoorbeeld niet zo veel zin om je te focussen op fietsbeleid als het fietspotentieel van jouw organisatie laag is, en kun je beter eerst aan de slag gaan met slim OV-beleid, ander parkeerbeleid of bepaalde thuiswerkmaatregelen.”

MobilityAnalyst rekent de impact van de gekozen maatregelen exact uit voor het gehele medewerkerbestand, rekening houdend met de woonadressen, het aantal werkdagen, actuele dienstregelingen en gemiddelde filedruk op de betreffende routes. De tool werkt niet met algemene kentallen, maar rekent alles door, ook bij complexe of ‘gestapelde’ maatregelen: Eerst wordt voor elke medewerker vastgesteld wat de impact van de gekozen maatregelen zou zijn op die individuele medewerker en vervolgens wordt dat opgeteld tot een totaalplaatje voor de gehele organisatie.

MobilityLabel maakt hiermee een verbreding van haar dienstenpakket. Mede-oprichter Christiaan Rasch: “We zijn met MobilityLabel begonnen met het bieden van locatie-advies voor bedrijven vanuit het perspectief van mobiliteit. Dat doen we nog steeds, maar hiermee bieden we nu een totaaloplossing aan voor bedrijven die fact based beslissingen willen maken over hun mobiliteitsbeleid. En met het juiste beleid kun je – mits juist uitgevoerd – je organisatie ontzettend veel kosten besparen, de regio minder filedruk geven, het milieu minder belasten en je medewerkers beter faciliteren.”

Meer informatie over MobilityAnalyst is te vinden op www.mobilitylabel.nl.

Een gratis demo is te vinden op mijn.mobilitylabel.nl


 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voorbeeld van illustratie: http://www.mobilitylabel.nl/wp-content/uploads/screenshot-MobilityAnalyst.jpg

Onderschrift: Met MobilityAnalyst kan een gebruiker zelf ‘spelen’ met allerlei HR- en mobiliteitsvariabelen (links) en ziet hij direct de effecten ervan (rechts) voor de eigen organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christiaan Rasch via 06-28769187 of christiaan@mobilitylabel.com.


Overig afbeeldingsmateriaal, vrijelijk te gebruiken:

MobilityAnalyst screenshot

MobilityAnalyst screenshot

mobiliteitsanalyse in de praktijk

mobiliteitsanalyse in de praktijk

Mobiliteitsanalyse met MobilityAnalyst-tool

Mobiliteitsanalyse met MobilityAnalyst-tool

logo MobilityLabel

logo MobilityLabel

routekaart

routekaart

Share this post: