Persbericht Lancering MobilityLabel

on 1 juni 2016

Deze week wordt MobilityLabel officieel gelanceerd. Deze nieuwe dienst berekent voor werkgevers wat vanuit oogpunt van mobiliteit de beste nieuwe vestigingsplaats voor een organisatie is.

status: published 2016-06-02

word-versie: klik hier

‘MobilityLabel’ bespaart reistijd, kosten én CO2-uitstoot door het slim kiezen van een nieuwe bedrijfslocatie.

Deze week wordt MobilityLabel officieel gelanceerd. Deze nieuwe dienst berekent voor werkgevers wat vanuit oogpunt van mobiliteit de beste nieuwe vestigingsplaats voor een organisatie is.

MobilityLabel is een tool die voor organisaties met een verhuisvraagstuk de optimale bedrijfslocatie uitrekent. Gebruikers van de tool ontdekken zo de vestigingslocaties met een minimale CO2-footprint, rekening houdend met het woon-werkverkeer van de medewerkers.

Het MobilityLabel locatie-advies bestaat uit een heatmap van Nederland die per vierkante kilometer aangeeft hoe gunstig die locatie is vanuit mobiliteitsperspectief: Als een soort hoogtekaart zie je direct hoeveel er te besparen valt bij een verhuizing. Van de meest aantrekkelijke vestigingslocaties worden kaarten, CO2-analyses en individuele reistijdoverzichten verstrekt.

Grote CO2-reducties

Zoals een energielabel een maatstaf is om te zien hoe zuinig of milieuvriendelijk een kantoorpand is, zo is MobilityLabel een maatstaf voor de milieuvriendelijkheid van een kantoorlocatie. “Wij leveren onze klanten ook daadwerkelijk een mobiliteitslabel mee bij onze opdracht. Dit is begonnen als knipoog naar de bekende energielabels van de EU, maar de boodschap is serieus”, stelt mede-oprichter Christiaan Rasch: “Bedrijven zijn vaak monodisciplinair bezig met het reduceren van kosten en emissies: Vastgoedmanagers leggen vaak de focus op het verduurzamen van panden en mobiliteitsmanagers op het verduurzamen van het wagenpark, terwijl de combinatie tussen ‘bricks’ en ‘wheels’ veel lucratiever is”. Voor veel organisaties heeft de kantoorlocatie een veel grotere impact op de CO2-uitstoot dan het kantoorpand zelf: “Stel jezelf vooral de vraag wat het energielabel van je kantoorpand waard is, als dat kantoor simpelweg op de verkeerde plek staat!” Christiaan Rasch vervolgt: “Zeker als je bedenkt dat vaak 50% tot 75% van de CO2-uitstoot mobiliteitsgerelateerd is, is een reductie van bijvoorbeeld 25% hierop erg aantrekkelijk. Vooral als je door fusies, overnames of aflopende huurcontracten toch al met een herhuisvestingsvraagstuk bezig bent.”

 

Kostenbesparing met slimme mobiliteit

Ook zonder een grote groene ambitie is het interessant om mobiliteit zwaarder te laten meewegen in vestigingsplaatsoverwegingen. “Er valt budgettair veel te besparen door een beoogde verhuizing goed te laten doorrekenen vanuit het oogpunt van woon-werkverkeer”, stelt Thijs Brentjens. Als mede-oprichter van deze start-up werkt hij aan veel verschillende klantcases: “Het verbaast ons nog steeds hoeveel geld er valt te besparen door enkele kilometers verderop een geschikt pand te zoeken, zelfs als daar de vierkantemeterprijs iets hoger ligt.” Daarnaast helpt een goede woon-werk-vestigingsplaatsanalyse bij het beperken van de reistijd en het aantal file-vertragingen van de medewerkers. “Vooral bij onze opdrachtgevers die werken aan fusieplannen is het behoud van talent een belangrijke drijfveer”, vervolgt Thijs Brentjens. “Als de reistijd tot een nieuwe locatie van een fusie-hoofdkantoor voor specifieke groepen medewerkers te veel toeneemt, kan het lastig worden deze medewerkers aan boord te houden. Ook hier kunnen we rekening mee houden.”

 

Het team

MobilityLabel is bedacht en gemaakt door de makers van de afspraak-locatie-prikker ‘Roudle.com’. Eerder wonnen Christiaan Rasch en Thijs Brentjens hiermee de Smart Mobility Challenge. “Met onze twee diensten vinden we nu de beste plek voor je afspraak óf de beste plek voor je kantoor. Hoewel de uitwerking natuurlijk heel anders is, konden we gelukkig veel kennis en software hergebruiken en doorontwikkelen op de ervaringen van Roudle”, licht Thijs Brentjens toe.

 

Toekomst

MobilityLabel is voor de lancering uitgebreid getest en in de Bèta-periode hebben veel klanten de dienst al weten te vinden, waardoor de rapportages en analyses nog verder aangescherpt konden worden. De start-up ziet deze lancering zeker niet als eindpunt, er wordt door het team flink doorontwikkeld. “Er valt voor bedrijven nog veel te winnen, juist op het snijvlak van mobiliteitsbeleid en reductie van CO2 en kosten”, zegt Christiaan Rasch. Ook voor bedrijven zonder verhuisvraagstuk helpt het om het woon-werkverkeer goed te kwantificeren. “Zo’n analyse toont bijvoorbeeld hoe het zit met de auto-afhankelijkheid van de organisatie en het potentieel van bijvoorbeeld e-bikebeleid, of bepaalde OV-maatregelen”, vervolgt Christiaan Rasch. “Het is mooi om te zien dat een reductie van reistijd voor de medewerkers bijna altijd samen gaat met een besparing van kosten en een vermindering van de uitstoot: Mooie win-win-situaties dus.”

 

 

Meer informatie over MobilityLabel is te vinden op www.mobilitylabel.nl.

 

—————————————————–

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

 

Voorbeeld van illustratie: http://www.mobilitylabel.nl/wp-content/uploads/optimalisatie-incl-label.jpg

Onderschrift: een voorbeeld-heatmap die de meest duurzame locatie van een organisatie weergeeft (hoe groener, des te gunstiger de potentiële vestigingslocatie)

 

Overige afbeeldingen en logo’s kunt u hieronder vinden of via onderstaande contactgegevens.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christiaan Rasch via 06-28769187 of christiaan@mobilitylabel.com.

status: English press release not yet available. Please contact us via christiaan@mobilitylabel.com

Illustratiemateriaal:

vrijelijk te gebruiken bij publicaties over MobilityLabel.

example

logo positief - transparant, png

example

logo negatief- transparant, png

example

klik voor groot formaat

example

klik voor groot formaat

example

klik voor groot formaat

example

klik voor groot formaat

Contact:

De drijvende krachten achter deze startup zijn Christiaan Rasch en Thijs Brentjens. Met hun achtergronden in dienstontwikkeling en geo-ict vormen zij het kernteam van Roudle-MobilityLabel.

Meer weten? Perscontact is Christiaan Rasch, te bereiken via christiaan@mobilitylabel.com, ook voor het aanvragen van een interview of additionele informatie en illustraties.

Christiaan Rasch
Thijs Brentjens
Share this post: