logo mvo-nederland

partner MVO Nederland

on 2 februari 2016

MobilityLabel is trots partner geworden van MVO Nederland. MVO Nederland stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol. Wij zijn partner van MVO Nederland geworden omdat we geloven dat duurzame mobiliteit één van de belangrijkste onderdelen is van duurzaam ondernemen en een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Onze partnerpagina op MVOnederland.nl vind je hier.

MVO Nieuwsbrief

MVO Nieuwsbrief dd 9 juni 2016

 


Over MVO Nederland: 

MVO Nederland gelooft in de kracht van bedrijven om bij te dragen aan een duurzame en eerlijke wereld. In onze visie spelen bedrijven een sleutelrol bij het realiseren van weerbare en gelukkige mensen (people), een rijke natuur (planet) en een gezonde economie (profit). Maar bedrijven kunnen dat niet alleen. Overheden, kennisinstellingen, ngo’s, vakbonden zijn belangrijke stakeholders voor het realiseren van een transitie naar een duurzame wereld. Onze missie is partijen samen te brengen en samen verandering tot stand te brengen.

Wij willen vooral impact realiseren op de volgende terreinen:

  • klimaat en energie ( wij streven naar klimaatneutrale bedrijven),
  • grondstoffen, materialen en afval (wij streven naar ‘zero waste’ bedrijven),
  • de werkende en weerbare mens (wij streven naar bedrijven, ketens en een samenleving waar ieder talent ertoe doet en volwaardig kan meedoen)

Onze missie is het inspireren, verbinden en versnellen van zo veel mogelijk bedrijven en organisaties op weg naar klimaatneutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en sterke en stabiele bedrijfsresultaten.

Share this post: