Open data

Open Data Inside: SODA Open Data Award 2016

on 2 december 2016

Met haar product ‘MobilityAnalyst‘ heeft MobilityLabel een finaleplek in de wacht gesleept bij de door de rijksoverheid georganiseerde Stuiveling Open Data Award 2016 (SODA 2016).

De prijs werd op 12 december Tijdens het ‘Hoe-Open-Festival’ door minister Plasterk uitgereikt aan het winnende team. De eerste prijs is uitgereikt aan Bleeve (verduurzamen van particuliere woningen). De twee overige finalisten waren MobilityAnalyst (verduurzamen van het woon-werkverkeer van medewerkers) en Argu Politiek (het volgen van lokale en nationale politiek).

prijsuitreiking Open Data Award SODA 2016 door minister Ronald Plasterk MobilityLabel's MobilityAnalyst finalisten bij SODA 2016 Open Data Award

Om de inspanningen van overheidsorganisaties en hergebruikers van Open Data zichtbaar te maken en te belonen, wordt vanaf dit jaar de Stuiveling Open Data Award (SODA) uitgereikt. In het bijzonder is de award, ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is met open data en om het gebruik van open data aan te moedigen en in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken.

We grijpen graag de gelegenheid aan om toe te lichten wat wij met Open Data doen, wat het voor ons betekent en waarom we hier voor kiezen.

Wat is Open Data ook alweer?

Open Data is een term die wordt gebruikt om vrij beschikbare informatie aan te duiden, vaak afkomstig van hergebruik uit overheidsprocessen. Open Data kan de economie stimuleren en grote maatschappelijke waarde bieden doordat iedereen nieuwe toepassingen kan verzinnen en bestaande toepassingen kan verbeteren door het toevoegen van nieuwe functionaliteiten of het verrijken van bestaande gegevens.De voorwaarden waaronder Open Data beschikbaar is wordt beschreven in licenties en gebruiksvoorwaarden, waarbij er bij Open Data naar wordt gestreefd om de beperkingen in hergebruik zo klein mogelijk te maken. Open Data is bij voorkeur machineleesbaar, gebaseerd op open standaarden, voor iedereen toegankelijk en bevat zo veel mogelijk niet geaggregeerde en volledige brongegevens.

Open Data wordt voor zeer veel soorten toepassingen (her-)gebruikt. MobilityLabel zet Open Data in ten behoeve van duurzaamheids- en mobiliteitsprojecten en -diensten.

Deze video werd tijdens de uitreiking vertoond en laat de diversiteit van de inzendingen zien en geeft een actueel en goed beeld van de reikwijdte van Open Data toepassingen.

Welke Open Data gebruikt MobilityLabel?

MobilityLabel gebruikt uiteenlopende soorten data, waarvan de meeste als Open Data kunnen worden getypeerd. De belangrijkste zijn:

  • OpenStreetMap voor al het kaartmateriaal en routeberekeningen
  • Diverse geo-datasets voor visualisaties
  • OV-dienstregelingen
  • NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens): actuele en historische puntsnelheden en wegintensiteiten
  • Kadaster: BAG-data (Basisregistraties Adressen en Gebouwen)
  • CBS-data

Daarnaast gebruikt MobilityLabel ook diverse gesloten of halfopen datasets, zoals bijvoorbeeld POI- en restaurantgegevens van de Foursquare-API.

Wat betekent Open Data voor MobilityLabel?

roudle-screenshot

Het juryrapport van de SODA 2016 noemt MobilityAnalyst “een waardevolle toepassing voor werkgevers, met potentie voor maatschappelijk impact dankzij het streven naar het reduceren van CO2-uitstoot”. Dit was veel lastiger te realiseren geweest zónder het gebruik van Open Data: door te werken met Open Data waren wij bij de start van onze start-up in staat zonder (financiële) drempels van start te gaan en toch vanaf het begin af aan een stevige propositie neer te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het kosteloos gebruik van de OpenStreetMap-kaarten ten opzichte van het aanbod van commerciële kaartleveranciers. Diezelfde laagdrempeligheid maakt het nog steeds heel makkelijk om snel bepaalde nieuwe functies uit te proberen, zonder een zware businesscase te hoeven opbouwen. Daarmee versnelt het onze innovatie als challenger van de gevestigde orde. Bijvoorbeeld bij onze afspraakprikker ‘Roudle‘ hebben we in het begin veel geëxperimenteerd en getest, zonder dat je op voorhand weet of een specifieke functie door de markt gewaardeerd gaat worden. Dan is het fijn dat je in zo’n experimenteerfase geen grote investeringen hoeft te doen en geen leveranciers-lock-in creëert.

Ons dienstenaanbod bestaat op dit moment grotendeels uit vroeg-volwassen producten: Ze zijn bug-vrij en worden door uiteenlopende partijen enthousiast gebruikt, maar zijn in zekere zin nooit ‘af’. Wij vinden het leuk om onze producten mee te laten groeien met specifieke vragen van opdrachtgevers en prospects. Soms als maatwerk, maar vaak ook laten wij ons inspireren door vragen van klanten en prospects en besluiten we om oplossingen voor hun behoeften toe te voegen aan onze standaarddiensten (zo is ook onze mobiliteitsbeleidsimulator ‘MobilityAnalyst‘ ontstaan). Juist dan helpt het als je snel modulair bepaalde Open Data-bronnen kunt toevoegen. Bijvoorbeeld als een klant bij een vestigingsplaatsonderzoek ook de aanwezigheid van hoogopgeleiden in een bepaalde regio wil meewegen: Voor die klant hebben we snel en eenvoudig CBS-data kunnen koppelen aan onze vestigingsadvies-heatmaps. Iets vergelijkbaars kunnen we bijvoorbeeld doen voor spitsmijdtrajecten in bepaalde regio’s (NDW-data) of de aanwezigheid van kantoren van een bepaalde grootte (BAG).

Op deze manier kunnen wij door slim gebruik te maken van Open Data snel en tegen lage kosten onze dienstverlening innoveren.