nieuwe release, nieuwe UX

Deze week is er weer een nieuwe release van MobilityAnalyst live gegaan! Mobiliteitsscans waren niet eerder zo overzichtelijk, interactief en inspirerend.Met deze release is er een compleet nieuwe UI/UX geïntroduceerd, met nieuwe navigatie, knoppen, kleurgebruik, font, etc.De belangrijkste hoofdveranderingen zijn:
  • Frisse en professionele ‘look-and-feel’ met een duidelijkere visuele hiërarchie. Zo is de belangrijkste info nu het grootste en wordt er altijd context gekoppeld aan de waarde in dezelfde zin (bijv: ‘72 bedrijfsauto’s’, ‘26 laadpunten’).
  • Het kleurgebruik is veranderd: Turkoois wordt gebruikt om de potentiële situatie aan te duiden (was eerst dezelfde blauwe kleur als de auto-kleur, wat verwarrend kon zijn), en grijs om de huidige situatie aan te duiden. Voor het aangeven van zaken rondom Actief vervoer (groen), OV (geel) en auto (blauw) is het kleurgebruik wél hetzelfde gebleven.
  • Verschillende titels en teksten aangepast zodat de betekenis duidelijker is, daarnaast waar mogelijk de betekenissen visueel uitgebeeld.
  • Indicatoren hebben nu dezelfde hoogte en spacing om visuele rust en orde te creëren. Onderaan elke indicator zit een ‘meer info’-knop.
  • Meer consistentie gecreëerd in de gebruikte teksten.
  • Nieuwe indeling van tabbladen, nu: ‘Samenvatting, Reismethode, Milieu, Organisatie, Mens, Regio’.
Alle wijzigingen werken per direct, ook voor alle eerder uitgevoerde cases.