MobilityLabel gebruikt uniforme CO2-emissiefactoren

Op dit moment zijn de in Nederland gehanteerde CO2-emissiefactoren allemaal net even anders. Om discussie en verwarring over deze cijfers te voorkomen, hebben SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid samen met diverse experts een uniforme lijst opgesteld en gepubliceerd op www.co2emissiefactoren.nl. Om de uitkomsten van MobilityLabel zo zuiver en vergelijkbaar mogelijk te houden, hanteert MobilityLabel de juiste, actuele CO2-emissiewaarden van dit samenwerkingsverband, zodat wij ons kunnen focussen op de doelen van onze klanten: slim besparen van CO2 (en reistijden en -kosten)!

Over CO2-emissiefactoren:

CO2-emissiefactoren.nl is een initiatief van SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid. De lijst CO2-emissiefactoren is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met CO2-emissiefactoren, CO2-tools, rapportages waarvoor CO2-uitstoot van belang is en CO2-vergelijking. De lijst CO2-emissiefactoren is een realisatie van een breed gedragen wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2-cijfers, op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Hierbij zijn indien mogelijk de internationale/Europese cijfers gebruikt, tenzij de Nederlandse situatie afwijkend is.