locatie-advies

LocationAnalyst, tool voor het vinden van een nieuwe bedrijfslocatie

Bespaar veel reistijd, kosten en CO2-uitstoot dankzij geavanceerd locatieadvies-systeem

Meer info LocationAnalyst - demo

Met LocationAnalyst vindt u zélf de beste nieuwe vestigingsplaats vanuit mobiliteitsperspectief

Fact based beslissingen op basis van big data

Wist u dat er veel te besparen valt door bij een vestigingsplaatsonderzoek of locatie-advies door een professionele bril naar bereikbaarheid te kijken? Staar u niet blind op makelaarsteksten als ‘op een steenworpafstand van de snelweg‘ of ‘goed bereikbaar met openbaar vervoer‘, maar onderzoek met LocationAnalyst fact-based de mobiliteitsimpact van een nieuwe bedrijfslocatie voor uw organisatie en uw medewerkers.

Met de unieke doe-het-zelf-tool ‘LocationAnalyst’ ziet u direct wat de impact is van elke mogelijke verhuisbeweging, gebaseerd op de ritten van úw organisatie, de woonadressen van uw medewerkers en uw mobiliteitsbeleid. U krijgt inzicht en bespaart, zowel reistijd voor uw medewerkers (talentbehoud), reiskosten, als CO2-uitstoot, zonder dat u zelf kennis over mobiliteit of bereikbaarheid hoeft te hebben.

Wist u dat mobiliteit bijna altijd het grootste onderdeel van een CO2-footprint is? En vaak een kostenpost van dezelfde orde van grootte als de huurkosten van uw kantoor? Met een goed gekozen bedrijfslocatie slaat u dan ook drie vliegen in één klap: De medewerker ervaart minder reistijd en file, de werkgever ervaart minder reiskosten én het milieu wordt minder belast.
locatie-advies
locatie-advies

Heeft uw bedrijf verhuisplannen? Loopt uw huurcontract binnenkort af en is het tijd voor een stay-or-go-beslissing? Overweegt u het samenvoegen van meerdere kantoren? Of juist het openen van een nieuw regiokantoor?

MobilityLabel brengt met geavanceerde berekeningen en analyses de bijbehorende veranderingen en kansen van uw mobiliteit in kaart. Hierbij vertalen wij het totale medewerkerbestand van uw organisatie in een overzichtelijke heatmap van Nederland die exact aangeeft hoe gunstig elke mogelijke nieuwe locatie voor úw organisatie is vanuit het perspectief van woon-werkverkeer. Tot op de vierkante kilometer doorgerekend: hoe groener gekleurd, des te gunstiger de totale reistijd, het kostenniveau of CO2-uitstoot voor uw organisatie daar zal zijn.

Door vervolgens zélf achter de knoppen te zitten kunt u zelf spelen met criteria en randvoorwaarden en eenvoudig interessante nieuwe locaties spotten. Bijvoorbeeld locaties met een veel kortere totale reistijd, lagere kosten of meer kansen voor duurzaam mobiliteitsbeleid. Op deze manier komt u zelf in enkele overzichtelijke stappen tot een shortlist van de meest interessante vestigingsplekken. Fact based en specifiek voor uw organisatie, zonder dat u daar technische kennis voor nodig heeft.

Locatie-advies met LocationAnalyst

Complex en eenvoudig tegelijk

De werking van LocationAnalyst is eenvoudig qua gebruiksgemak en tegelijkertijd complex onder de motorkap. Er worden zeer veel complexe berekeningen uitgevoerd, maar de weergave en de werking is intuïtief en oogt eenvoudig.

LocationAnalyst houdt vanzelfsprekend rekening met uw voorkeuren en met de aard van de zoekopdracht: gaat het om een één-op-één bedrijfsverplaatsing of betreft het een fusie, overname of samenvoeging van verschillende kantoren? Wat het karakter van uw vestigingplaatsonderzoek ook is, wij modelleren en berekenen uw huisvestingsoptimum!

Nadat wij alle berekeningen voor u hebben afgerond, zetten wij de data klaar in uw eigen LocationAnalyst-omgeving. Hier ziet u de verschillende interactieve heatmaps van uw locatie-vraagstuk, zoals de CO2-kaart, reiskostenkaart en de reistijdenkaart. Zo’n heatmap is een soort hoogtekaart die van elke relevante vierkante kilometer aangeeft wat de reistijden, kosten of CO2-impact zou zijn bij een bedrijfsverplaatsing naar die plek: hoe groener gekleurd, des te gunstiger die vierkante kilometer voor úw organisatie is als vestigingsplaats. In LocationAnalyst kunt u vervolgens op allerlei manieren randvoorwaarden instellen en selecties maken totdat u de gewenste shortlist van beste locaties hebt samengesteld. Vanzelfsprekend kunt u deze locaties nog verder vergelijken op uiteenlopende criteria, zoals autoafhankelijkheid, aantal langreizenden, aantal medewerkers dat door deze verhuizing meer dan 30 minuten extra reistijd krijgt, fietspotentieel.

In LocationAnalyst doorloopt u de volgende stappen om uw eigen locatie-advies te genereren:

 • Voorwerk: aanleveren input

  Aanleveren van het woonadressenbestand, afstemming over de doelstelling en de te gebruiken parameters en rekenregels. Klik hier voor de invultemplates.

 • Voorwerk: uitvoeren berekeningen

  MobilityLabel voert voor u alle benodigde berekeningen uit, rekening houdend met de woon- en kantoorlocaties, aantal werkdagen, files, actuele OV-dienstregelingen, etc.

 • Stap 1: 'spelen met schuifjes': randvoorwaarden en criteria

  U ontvangt toegang tot uw eigen omgeving van LocationAnalyst, gevuld met miljoenen berekeningen voor al uw mogelijke locaties. Met behulp van schuifjes kunt u aangeven welke mobiliteitskentallen (reistijd, kosten, CO2-uitstoot) u belangrijk vindt in welke onderlinge verhouding. U ziet direct welke locaties op de kaart overblijven.

 • Stap 2: maak een longlist door relevante locaties op de kaart te selecteren

  U kunt potentiële locaties bekijken op de belangrijkste kentallen en toevoegen aan uw vergelijkingslijst. Door de kaartkleuring aan te passen aan de belangrijkste criteria voegt u makkelijk de meest duurzame locaties toe en bijvoorbeeld de snelst bereikbare locaties. Vanzelfsprekend specifiek voor uw organisatie.

 • Stap 3: vergelijk de long-list

  Terugkoppeling van uw totale mobiliteitsplaatje per kandidaat-locatie, inclusief alle kentallen rondom reistijd, -kosten en CO2-uitstoot.

 • Stap 4: selecteer de short-list locaties

  Op basis van de detailvergelijkingen kunnen minder geschikte kandidaten van de lijst worden weggestreept tot de gewenste short-list ontstaat.

 • Extra: simulatie mobiliteitsbeleid op nieuwe locatie

  Desgewenst kunt u van maximaal 10 shortlist-locaties aanvullende detailberekeningen aangeleverd krijgen. Hiermee zoomt u nog verder in en kunt u tot op medewerkerniveau de mobiliteitsimpact van de voorgenomen verhuizing analyseren. U krijgt hiermee ook 3 maanden toegang tot de tool ‘MobilityAnalyst’, waarmee u zelf uiteenlopende scenario’s van uw mobiliteitsbeleid op deze locaties kunt doorrekenen en vergelijken. MobilityLabel biedt deze dienst tijdelijk aan zonder additionele kosten.

In LocationAnalyst ziet u de eindresultaten na een paar miljoen routeberekeningen, zowel met de auto, als met openbaar vervoer of fietsend. Alle analyses, resultaten en visuals zijn bedrijfsspecifiek en uniek voor de karakteristieken van uw organisatie en de woonadressen van uw medewerkers.

Nieuwsgierig geworden?

Ervaar nu zelf de LocationAnalyst-demo!

demo LocationAnalyst

Tarieven locatie-advies

Gemiddelde terugverdientijd: minder dan één maand

Locatie-advies 0-250

4.000

 • Gedegen data-driven herhuisvestingsadvies toegesneden op de mobiliteit van uw organisatie
 • Voor organisaties met minder dan 250 medewerkers
offerte aanvragen

Locatie-advies 250-500

4.500

 • Gedegen data-driven herhuisvestingsadvies toegesneden op de mobiliteit van uw organisatie
 • Voor organisaties van 250 tot 500 medewerkers
offerte aanvragen

Locatie-advies 500-1000

5.000

 • Gedegen data-driven herhuisvestingsadvies toegesneden op de mobiliteit van uw organisatie
 • Voor organisaties van 500 tot 1000 medewerkers
offerte aanvragen

Maatwerk

offerte

 • Voor locatie-advies bij meer dan 1000 medewerkers
 • Voor kantoorlocaties buiten Nederland
 • Voor locatie-allocatie vraagstukken
 • Bij bijzondere wensen of omstandigheden
offerte aanvragen

Reistijd, kosten en CO2 besparen begint met LocationAnalyst