locatie-vergelijking

Meerdere potentiële vestigingsplaatsen vergelijken?

Bespaar reistijd, kosten en CO2-uitstoot door de mobiliteitsimpact goed door te rekenen!

Meer info Kosten

Met een locatie-vergelijking van MobilityLabel vindt u de beste vestigingsplaats vanuit het oogpunt van mobiliteit

Data-driven beslissingen op het gebied van woon-werkverkeer

Heeft uw organisatie verhuisplannen? Loopt uw huurcontract binnenkort af en onderzoekt u een stay-or-go-beslissing? Overweegt u het samenvoegen van meerdere kantoren? Of juist het openen van een nieuw regiokantoor? MobilityLabel brengt met geavanceerde berekeningen en analyses de bijbehorende veranderingen en kansen van uw mobiliteit in kaart.

Wist u dat er veel te besparen valt door bij een vestigingsplaatsonderzoek op een professionele manier naar ‘mobiliteit’ te kijken? Staar u niet blind op makelaarsteksten als ‘op een steenworpafstand van de snelweg‘ of ‘goed bereikbaar met OV‘, maar onderzoek fact-based de mobiliteitsimpact van een nieuwe bedrijfslocatie voor uw organisatie en uw medewerkers.

Met onze mobiliteitsanalyses ziet u direct wat de impact is van de voorgenomen verhuisbeweging, gebaseerd op de ritten van úw organisatie, de woonadressen van uw medewerkers en uw mobiliteitsbeleid. U krijgt inzicht en bespaart, zowel reistijd voor uw medewerkers (talentbehoud), reiskosten, als CO2-uitstoot.
Met onze data kunt u vervolgens de diepte in gaan met het verkennen van mogelijk nieuw mobiliteitsbeleid op de onderzochte locaties: Wat is het fietspotentieel nu en in de toekomst? Als u bepaald OV-beleid of thuiswerkbeleid gaat implementeren, wat is dan de impact daarvan op de CO2-footprint, het kostenniveau, het aantal benodigde parkeerplekken of bijvoorbeeld vitaliteit?

locatie-advies
Wist u dat mobiliteit bijna altijd het grootste onderdeel van een CO2-footprint is? En vaak een kostenpost van dezelfde orde van grootte als de huisvestingskosten? Met een goed gekozen bedrijfslocatie slaat u dan ook drie vliegen in één klap: de medewerker ervaart minder reistijd en file, de werkgever ervaart minder reiskosten én het milieu wordt minder belast.

Inzicht

U krijgt inzicht in uw totale woon-werkverkeer, zoals kosten, reismethoden, duurzaamheid en vitaliteit. Zowel van uw huidige locatie(s) als in uw nieuwe huisvestingsscenario.

Fact based

U legt een basis gebaseerd op nauwkeurige en actuele data. Dus actuele dienstregelingen, accurate routes en file-druk. Want alleen op feiten kun je bouwen.

Inspiratie

Een goede mobiliteitsscan biedt inspiratie en brengt het veranderpotentieel in kaart: Hoeveel kosten zijn er te besparen? Hoe haal je CO2-doelstellingen? En wat is de impact op alle reistijden?

Continu proces

Mobiliteitsbeleid is nooit écht ‘af’; door jaarlijks een mobiliteitsscan te doen, weet u hoe uw resultaten zich tot uw doelstellingen verhouden en waar verbeterkansen liggen. 
  • Gegeven de snelste reismethode; wat is de huidige totale reistijd van onze medewerkers?
  • En wat bedraagt die bij de nieuwe kandidaatlocaties?
  • Wat is de gemiddelde enkele reis-tijd vóór en na de bedrijfsverhuizing?
  • Hoeveel medewerkers gaan er quas reistijd op vooruit en hoeveel gaan er op achteruit?
  • Hoeveel medewerkers gaan er bijvoorbeeld meer dan 30 minuten op achteruit?
  • Wat is de impact van het woon-werkverkeer op ons duurzaamheidsbeleid als we naar het nieuwe kantoor verhuizen?
  • Voor hoeveel automobilisten zou het OV op de nieuwe locatie een acceptabel alternatief zijn?
  • Voor hoeveel mensen wordt OV aantrekkelijk als we ook naar de trein-fiets-combinatie kijken?
  • En wat is het fietspotentieel van de verschillende locaties?

Het antwoord op al deze herhuisvestingsvragen – en méér – krijgt u met de locatievergelijking van MobilityLabel.

Alle analyses, resultaten en visuals zijn bedrijfsspecifiek en uniek voor de karakteristieken van uw organisatie. Er bestaat namelijk niet zoiets als generieke ‘goede bereikbaarheid’; wat voor de ene organisatie een goed bereikbare locatie is, is voor een andere juist een slechte. Bereikbaarheid is sterk organisatie-afhankelijk. Ga dus niet voor een algemene bereikbaarheidsscan, maar voor een bedrijfsspecifieke locatie-vergelijking van MobilityLabel.

Aan de slag in 3 stappen:

In drie eenvoudige stappen gaat u snel aan de slag met het inzichtelijk maken van de mogelijke verhuisimpact op het woon-werkverkeer van uw medewerkers:

1. Vul het template in

1. Vul het template in

Download het invoerdocument en vul de gegevens in die voor úw organisatie van belang zijn.

2. Mail het bestand en vraag een offerte aan

2. Mail het bestand en vraag een offerte aan

Mail het ingevulde template naar support@mobilitylabel.com vraag meteen ook een offerte aan.

3. Ontvang uw locatievergelijking

3. Ontvang uw interactieve mobiliteitsscan

Binnen een week na het aanleveren van uw bestand ontvangt u de uitgewerkte locatie-vergelijking.

Heeft u hulp nodig met één van deze stappen? Heeft u nog geen goede short-list van interessante kandidaat-locaties? Ook daar kunnen we u bij helpen. Heeft u andere vragen? We bespreken deze graag met u. Laat uw gegevens achter en we bellen u zo snel mogelijk terug!

Onze tarieven:
0-500 medewerkers: € 2.500
501-1.000 medewerkers: € 2.750
1.001-2.000 medewerkers: € 3.000
2.001-5.000 medewerkers: € 3.500
> 5.000 medewerkers: op aanvraag

Onze tarieven hangen af van het aantal medewerkers. Standaard zijn 4 locaties inbegrepen (de huidige locatie plus 3 kandidaatlocaties).
Wilt u 5 locaties vergelijken, dan geldt een meerprijs van 250,-. Wilt u 6 of meer locaties vergelijken, dan geldt een meerprijs van 500,-.

Dit is een voorbeeld van het rapport dat u bij onze locatievergelijkingen ontvangt:

Naast dit rapport ontvangt u van elke doorgerekende locatie bestanden met aanvullende detailberekeningen. Hiermee zoomt u desgewenst nog verder in en kunt u tot op medewerkersniveau de mobiliteitsimpact van de voorgenomen verhuizing analyseren. U krijgt hiermee ook 13 maanden toegang tot de tool ‘MobilityAnalyst’, waarmee u zelf uiteenlopende scenario’s van uw mobiliteitsbeleid op deze locaties kunt doorrekenen en vergelijken. MobilityLabel biedt deze dienst tijdelijk aan zonder additionele kosten. Klik hier voor meer informatie over de MobilityAnalyst-tool.

Reistijd, kosten en CO2 besparen begint met een locatie-vergelijking van MobilityLabel