De relocation mobility scan toont de mobiliteitsimpact van uw bedrijfsverhuizing

Heeft uw organisatie verhuisplannen? Loopt uw huurcontract binnenkort af en onderzoekt u een stay-or-go-beslissing? Overweegt u het samenvoegen van meerdere kantoren? Of het openen van een nieuw regiokantoor of satellietkantoor? MobilityLabel brengt met geavanceerde berekeningen en analyses de bijbehorende veranderingen en kansen voor het woon-werkverkeer in kaart.

Aan de slag

Inzicht

U krijgt inzicht in uw totale woon-werkverkeer, zoals kosten, reismethoden, duurzaamheid en vitaliteit. Zowel van uw huidige locatie(s) als in uw nieuwe huisvestingsscenario. Fact-based en objectief, gebaseerd op nauwkeurige en actuele data. Dus actuele dienstregelingen, accurate routes en file-druk. Want alleen op feiten kun je bouwen.

Goed voorbereid naar de OR

Bij een voorgenomen verhuizing is de eerste vraag van de ondernemingsraad altijd: Wat is de impact hiervan op de reistijd en -mogelijkheden van de medewerkers? Kom dus goed beslagen ten ijs met een gedetailleerde analyse die de belangrijkste vragen in één keer beantwoordt!

Bedrijfsspecifiek

Alle analyses, resultaten en visuals zijn bedrijfsspecifiek en uniek voor de karakteristieken van uw organisatie. Bereikbaarheid is namelijk sterk organisatie-afhankelijk: Er bestaat niet zoiets als generieke ‘goede bereikbaarheid’; wat voor de ene organisatie een goed bereikbare locatie is, is voor een andere juist een slechte.

1. Lever locaties aan

2. Ontvang gedetailleerde mobiliteitsimpact van uw kantoorverhuizing

(en alle onderliggende data)

 • huidige werklocatie(s)
 • de locaties van de mogelijke nieuwe werklocaties
 • De (postcodes van de) woonlocaties van uw medewerkers

Wist u dat er veel te besparen valt door bij een vestigingsplaatsonderzoek op een professionele manier naar ‘mobiliteit’ te kijken? Staar u niet blind op makelaarsteksten als ‘op een steenworpafstand van de snelweg‘ of ‘goed bereikbaar met OV‘, maar onderzoek fact-based de mobiliteitsimpact van een nieuwe bedrijfslocatie voor uw organisatie en uw medewerkers.

Met onze relocation mobility scan ziet u direct wat de impact is van de voorgenomen verhuisbeweging, gebaseerd op de ritten van úw organisatie, de woonadressen van uw medewerkers en uw mobiliteitsbeleid. U krijgt inzicht en bespaart, zowel reistijd voor uw medewerkers (talentbehoud), reiskosten, als CO2-uitstoot.

Met een goed gekozen bedrijfslocatie slaat u drie vliegen in één klap: de medewerker ervaart minder reistijd en file, de werkgever ervaart minder reiskosten én het milieu wordt minder belast.

Het antwoord op dit soort herhuisvestingsvragen – en méér – krijgt u met de locatievergelijking van MobilityLabel:

 • Gegeven de snelste reismethode; wat is de huidige totale reistijd van onze medewerkers?
 • En wat bedraagt die bij de nieuwe kandidaatlocaties?
 • Wat is de gemiddelde enkele reis-tijd vóór en na de bedrijfsverhuizing?
 • Hoeveel medewerkers gaan er quas reistijd op vooruit en hoeveel gaan er op achteruit?
 • Hoeveel medewerkers gaan er bijvoorbeeld meer dan 30 minuten op achteruit?
 • Wat is de impact van het woon-werkverkeer op ons duurzaamheidsbeleid als we naar het nieuwe kantoor verhuizen?
 • Voor hoeveel automobilisten zou het OV op de nieuwe locatie een acceptabel alternatief zijn?
 • Voor hoeveel mensen wordt OV aantrekkelijk als we ook naar de trein-fiets-combinatie kijken?
 • En wat is het fietspotentieel van de verschillende locaties?

Aan de slag in 3 stappen

Stap 1: Vraag uw offerte aan

2. Vul het template in

3. Ontvang uw locatie-vergelijking

Vraag uw offerte aan via info@mobilitylabel.com en geef daarbij de omvang van uw organisatie en eventuele bijzonderheden aan.

Vul het invoertemplate in en stuur deze op aan support@mobilitylabel.com.

Binnen een week na het aanleveren van uw bestand ontvangt u de uitgewerkte Relocation Mobility Scan. Deze komt in de vorm van een engelstalig rapport in pdf-formaat én alle ruwe rekendata in excel.

Tarieven

Gebaseerd op aantal medewerkers

0-1.000 medewerkers: € 2.500
1.001-2.000 medewerkers: € 3.000
2.001-5.000 medewerkers: € 3.500
5.000+ medewerkers: op aanvraag

Naast dit rapport ontvangt u van elke doorgerekende locatie bestanden met aanvullende detailberekeningen. Hiermee zoomt u desgewenst nog verder in en kunt u tot op medewerkersniveau de mobiliteitsimpact van de voorgenomen verhuizing analyseren. U krijgt hiermee ook 13 maanden toegang tot de tool ‘MobilityAnalyst’, waarmee u zelf uiteenlopende scenario’s van uw mobiliteitsbeleid op deze locaties kunt doorrekenen en vergelijken. MobilityLabel biedt deze dienst tijdelijk aan zonder additionele kosten. Klik hier voor meer informatie over de MobilityAnalyst-tool.

Standaard zijn 4 locaties inbegrepen; de huidige locatie(s) plus 3 kandidaat-locaties. Voor een 5e locatie geldt een meerprijs van 250,-. Wilt u 6 of meer locaties vergelijken, dan geldt een meerprijs van 500,-.

ISO 27001 Certified
TÜVNORD Nederland
Proud member of the
Dutch Cyling Embassy
proud member of the Dutch Cycling Embassy
Award winner
Lean&Green
Lean and Green Award Winner
1st price Smart
Mobility Challenge 
winner of the Smart Mobility Challenge
Carbon neutral
services and activities
Proud supporter of
open source software
open source