locatie-vergelijking

Meerdere potentiële vestigingsplaatsen vergelijken?

Bespaar reistijd, kosten en CO2-uitstoot door de mobiliteitsimpact goed door te rekenen!

Meer info Kosten

Met een locatie-vergelijking van MobilityLabel vindt u de beste vestigingsplaats vanuit het oogpunt van mobiliteit

Data-gedreven beslissingen over het pendelen van uw medewerkers

Heeft uw organisatie verhuisplannen? Loopt uw huurcontract binnenkort af en onderzoekt u een stay-or-go-beslissing? Overweegt u het samenvoegen van meerdere kantoren? Of juist het openen van een nieuw regiokantoor? MobilityLabel brengt met geavanceerde berekeningen en analyses de bijbehorende veranderingen en kansen van uw mobiliteit in kaart.

Wist u dat er veel te besparen valt door bij een vestigingsplaatsonderzoek op een professionele manier naar ‘mobiliteit’ te kijken? Staar u niet blind op makelaarsteksten als ‘op een steenworpafstand van de snelweg‘ of ‘goed bereikbaar met OV‘, maar onderzoek fact-based de mobiliteitsimpact van een nieuwe bedrijfslocatie voor uw organisatie en uw medewerkers.

Met onze mobiliteitsanalyses ziet u direct wat de impact is van de voorgenomen verhuisbeweging, gebaseerd op de ritten van úw organisatie, de woonadressen van uw medewerkers en uw mobiliteitsbeleid. U krijgt inzicht en bespaart, zowel reistijd voor uw medewerkers (talentbehoud), reiskosten, als CO2-uitstoot.
Met de MobilityAnalyst-tool kunt u vervolgens de diepte in gaan met het verkennen van mogelijk nieuw mobiliteitsbeleid op de onderzochte locaties: Wat is het fietspotentieel nu en in de toekomst? Als u bepaald OV-beleid of thuiswerkbeleid gaat implementeren, wat is dan de impact daarvan op de CO2-footprint, het kostenniveau, het aantal benodigde parkeerplekken of bijvoorbeeld vitaliteit? Veel what-if-vragen beantwoordt u zelf door plaats te nemen achter de knoppen van MobilityAnalyst.

locatie-advies
Wist u dat mobiliteit bijna altijd het grootste onderdeel van een CO2-footprint is? En vaak een kostenpost van dezelfde orde van grootte als de huisvestingskosten? Met een goed gekozen bedrijfslocatie slaat u dan ook drie vliegen in één klap: de medewerker ervaart minder reistijd en file, de werkgever ervaart minder reiskosten én het milieu wordt minder belast.

Locatie-vergelijking in de praktijk

Bespaar reistijd, -kosten en CO2-uitstoot

Heeft u al een eigen short-list van locaties die u op bereikbaarheid en andere mobiliteitsaspecten wilt vergelijken?

Bij de locatie-vergelijking van MobilityLabel ontvangt u van de opgegeven locaties overzichtelijke weergaven van alle pendelroutes en pendeltijden van uw medewerkers naar de (kandidaat-)locatie en kunt u een goede vergelijking maken op aspecten als reistijd, kosten, CO2-uitstoot, bereikbaarheid en besparingspotentieel. Voor elke onderzochte locatie ontvangt u ook van uw totale organisatie de individuele reistijden en afstanden per wagen, OV en fiets, zodat u desgewenst ook zelf vervolganalyses kunt doen, bijvoorbeeld naar de impact voor specifieke groepen medewerkers.

De locatie-vergelijking doorloopt de volgende stappen:

 • Aanleveren input

  Aanleveren van het woonadressenbestand, afstemming over de doelstelling en de te gebruiken parameters en rekenregels. Klik hier voor de invultemplates.

 • Uitvoeren berekeningen

  MobilityLabel voert voor u alle benodigde berekeningen uit, rekening houdend met de woon- en kantoorlocaties, aantal werkdagen, files, actuele OV-dienstregelingen, mogelijke fietsroutes, etc.

 • Cijfermatige terugkoppeling

  U ontvangt een overzicht met daarop de belangrijkste mobiliteitskentallen van de doorgerekende kandidaat-locaties en kunt deze makkelijk vergelijken met de huidige locatie(s).

 • Visuele terugkoppeling

  U ontvangt spreidingsdiagrammen van de woonadressen en routekaarten per (kandidaat-)locatie die het cijfermateriaal verder illustreren.

 • Detaillering en simulatie mobiliteitsbeleid

  Van elke doorgerekende locatie ontvangt u bestanden met aanvullende detailberekeningen. Hiermee zoomt u nog verder in en kunt u tot op medewerkerniveau de mobiliteitsimpact van de voorgenomen verhuizing analyseren. U krijgt hiermee ook 13 maanden toegang tot de tool ‘MobilityAnalyst’, waarmee u zelf uiteenlopende scenario’s van uw mobiliteitsbeleid op deze locaties kunt doorrekenen en vergelijken.
  MobilityLabel biedt deze dienst tijdelijk aan zonder additionele kosten.
  Klik hier voor meer informatie over de MobilityAnalyst-tool.

Alle analyses, resultaten en visuals zijn bedrijfsspecifiek en uniek voor de karakteristieken van uw organisatie. Er bestaat namelijk niet zoiets als generieke ‘goede bereikbaarheid’; wat voor de ene organisatie een goed bereikbare locatie is, is voor een andere juist een slechte. Bereikbaarheid is sterk organisatie-afhankelijk. Ga dus niet voor een algemene bereikbaarheidsscan, maar voor een bedrijfsspecifieke locatie-vergelijking van MobilityLabel.

Tarieven locatie-vergelijking

Een kleine investering kan onnodig hoge mobiliteitskosten voorkomen

Locatie-vergelijking voor organisaties met minder dan 250 medewerkers

2.500

 • Van vier locaties (uw huidige locatie plus max. 3 potentiële locaties) ontvangt u: overzichten van reistijden -kosten en CO2-impact per modaliteit en per medewerker
 • spreidingsdiagrammen medewerkers en visualisaties pendelverkeer
 • 13 maanden toegang tot de MobilityAnalyst-tool voor aanvullende mobiliteits-simulatie
offerte aanvragen

Locatie-vergelijking voor organisaties van 250 tot 500 medewerkers

2.750

 • Van vier locaties (uw huidige locatie plus max. 3 potentiële locaties) ontvangt u: overzichten van reistijden -kosten en CO2-impact per modaliteit en per medewerker
 • spreidingsdiagrammen medewerkers en visualisaties pendelverkeer
 • 13 maanden toegang tot de MobilityAnalyst-tool voor aanvullende mobiliteits-simulatie
offerte aanvragen

Locatie-vergelijking voor organisaties van 500 tot 1000 medewerkers

3.000

 • Van vier locaties (uw huidige locatie plus max. 3 potentiële locaties) ontvangt u: overzichten van reistijden -kosten en CO2-impact per modaliteit en per medewerker
 • spreidingsdiagrammen medewerkers en visualisaties pendelverkeer
 • 13 maanden toegang tot de MobilityAnalyst-tool voor aanvullende mobiliteits-simulatie
offerte aanvragen

Maatwerk

offerte

 • Voor locatie-vergelijking bij meer dan 1000 medewerkers
 • Voor kantoorlocaties buiten Nederland
 • Voor locatie-allocatie vraagstukken
 • Bij bijzondere wensen of omstandigheden
offerte aanvragen

De meerprijs voor de 5e, 6e en volgende locatie bedraagt slechts € 500,- per locatie.

Reistijd, kosten en CO2 besparen begint met een locatie-vergelijking van MobilityLabel

Waarom MobilityLabel?

Zijn onze Unique Selling Points uw Unique Buying Reasons?

 • Klantgericht en klantspecifiek

  MobilityLabel rekent nauwkeurig door wat de daadwerkelijke bereikbaarheid van úw kantoor voor úw medewerkers is. Wij geloven niet in ‘goede of slechte bereikbaarheid’ in het algemeen, maar rekenen zo nauwkeurig mogelijk uw situatie door en bepalen met úw beleidsparameters uw bespaarpotentieel.

 • Objectief en onafhankelijk

  Onze analyses en rapportages zijn onafhankelijk en niet gekleurd door andere belangen dan de uwe. Wij zijn geen vastgoedbemiddelaar en adviseren niet over andere aspecten dan bereikbaarheid.

 • Exact

  MobilityLabel werkt niet met algemene kentallen, generieke postcodetabellen of hemelsbrede afstanden. Wij rekenen alle routes, reismogelijkheden, filevertragingen en dienstregelingen exact door.

 • Fact-based

  Wij schrijven geen lange rapporten, maar laten de cijfers, feiten en visuals het verhaal doen. In een heldere intake besteden we veel aandacht aan het scherp krijgen van de juiste uitgangspunten zodat de uitkomsten mono-interpretabel zijn.

 • Flexibel

  Zo overzichtelijk als onze standaardproducten zijn, zo veelzijdig zijn de toepassingsmogelijkheden. Door slimme parameters en finetuning is er vrijwel geen mobiliteitsoptimalisatie te bedenken die wij met onze modellen en software niet aankunnen.

 • Duidelijk en scherp geprijsd

  Onze diensten zijn overzichtelijk opgezet, waarbij we er maximaal voor zorgen dat u als opdrachtgever weet wat u kunt verwachten. De tarieven voor onze standaardproducten zijn scherp geprijsd, net als eventueel maatwerk.

 • No nonsense

  Onze output is helder gevisualiseerd, bevat weinig jargon en is in hoge mate zelfverklarend. Mede daarom wordt onze output in veel organisaties gebruikt om verschillende stakeholders bij de besluitvorming te betrekken, zoals ondernemingsraden en directieteams.

 • Vertrouwelijk

  Wij begrijpen dat herhuisvesting veelal een gevoelig onderwerp is dat vaak samenhangt met fusies, overnames of reorganisaties. Vanzelfsprekend behandelen we uw opdrachtverstrekking en de gegevens die wij daarvoor nodig hebben dus strikt vertrouwelijk.

Reistijd, kosten en CO2 besparen begint met een locatie-vergelijking van MobilityLabel