locatie-advies

Op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie?

Bespaar veel reistijd, kosten en CO2-uitstoot dankzij nieuwe data-gedreven locatieadvies-tool

Meer info Naar de demo

Met locatie-advies van MobilityLabel vindt u de beste vestigingsplaats vanuit het oogpunt van mobiliteit

Zet big-data voor u aan het werk

Wist u dat er veel te besparen valt door bij een vestigingsplaatsonderzoek of locatie-advies door een professionele bril naar ‘mobiliteit’ te (laten) kijken? Staar u niet blind op makelaarsteksten als ‘op een steenworpafstand van de snelweg‘ of ‘goed bereikbaar met openbaar vervoer‘, maar onderzoek fact-based de mobiliteitsimpact van een nieuwe bedrijfslocatie voor uw organisatie en uw medewerkers.

Met onze unieke doe-het-zelf-tool ‘LocationAnalyst’ ziet u direct wat de impact is van elke mogelijke verhuisbeweging, gebaseerd op de ritten van úw organisatie, de woonadressen van uw medewerkers en uw mobiliteitsbeleid. U krijgt inzicht en bespaart, zowel reistijd voor uw medewerkers (talentbehoud), reiskosten, als CO2-uitstoot.

Wist u dat mobiliteit bijna altijd het grootste onderdeel van een CO2-footprint is? En vaak een kostenpost van dezelfde orde van grootte als de huisvestingskosten? Met een goed gekozen bedrijfslocatie slaat u dan ook drie vliegen in één klap: De medewerker ervaart minder reistijd en file, de werkgever ervaart minder reiskosten én het milieu wordt minder belast.
locatie-advies

Heeft uw organisatie verhuisplannen? Loopt uw huurcontract binnenkort af en onderzoekt u een stay-or-go-beslissing? Overweegt u het samenvoegen van meerdere kantoren? Of juist het openen van een nieuw regiokantoor?

MobilityLabel brengt met geavanceerde berekeningen en analyses de bijbehorende veranderingen en kansen van uw mobiliteit in kaart. Hierbij vertalen wij het totale medewerkerbestand van uw organisatie in een overzichtelijke heatmap van Nederland die exact aangeeft hoe gunstig elke mogelijke nieuwe locatie voor úw organisatie is vanuit het perspectief van woon-werkverkeer. Tot op de vierkante kilometer doorgerekend: hoe groener gekleurd, des te gunstiger de totale reistijd, het kostenniveau of CO2-uitstoot voor uw organisatie daar zal zijn.

Door vervolgens zélf achter de knoppen te zitten kunt u zelf spelen met criteria en randvoorwaarden en eenvoudig interessante nieuwe locaties spotten. Bijvoorbeeld locaties met een veel kortere totale reistijd, lagere kosten of meer kansen voor duurzaam mobiliteitsbeleid. Op deze manier komt u zelf in enkele overzichtelijke stappen tot een shortlist van de meest interessante vestigingsplekken. Fact based en specifiek voor uw organisatie, zonder dat u daar technische kennis voor nodig heeft.

Locatie-advies in de praktijk

Complex en eenvoudig tegelijk

Een locatie-advies van MobilityLabel is eenvoudig in gebruiksgemak en complex onder de motorkap. Er worden zeer veel en complexe berekeningen uitgevoerd, maar de weergave en de werking is eenvoudig en intuïtief.

Wij houden vanzelfsprekend rekening met uw voorkeuren en met de aard van de zoekopdracht: gaat het om een één-op-één bedrijfsverplaatsing of betreft het een fusie, overname of samenvoeging van verschillende kantoren? Wat het karakter van uw vestigingplaatsonderzoek ook is, wij modelleren en berekenen uw huisvestingsoptimum!

Nadat wij alle berekeningen voor u hebben afgerond, zetten wij de data klaar in uw eigen LocationAnalyst-omgeving. Hier ziet u de verschillende interactieve heatmaps van uw locatie-vraagstuk, zoals de CO2-kaart, reiskostenkaart en de reistijdenkaart. Zo’n heatmap is een soort hoogtekaart die van elke relevante vierkante kilometer aangeeft wat de reistijden, kosten of CO2-impact zou zijn bij een bedrijfsverplaatsing naar die plek: hoe groener gekleurd, des te gunstiger die vierkante kilometer voor úw organisatie is als vestigingsplaats. In de tool kunt u vervolgens op allerlei manieren randvoorwaarden instellen en selecties maken totdat u de gewenste shortlist van beste locaties hebt samengesteld. Vanzelfsprekend kunt u deze locaties nog verder vergelijken op uiteenlopende criteria, zoals autoafhankelijkheid, aantal langreizenden, aantal medewerkers dat door deze verhuizing meer dan 30 minuten extra reistijd krijgt, fietspotentieel, etc.

Het locatie-advies doorloopt de volgende stappen:

 • Voorwerk: aanleveren input

  Aanleveren van het woonadressenbestand, afstemming over de doelstelling en de te gebruiken parameters en rekenregels. Klik hier voor de invultemplates.

 • Voorwerk: uitvoeren berekeningen

  MobilityLabel voert voor u alle benodigde berekeningen uit, rekening houdend met de woon- en kantoorlocaties, aantal werkdagen, files, actuele OV-dienstregelingen, etc.

 • Stap 1: 'spelen met schuifjes': randvoorwaarden en criteria

  U ontvangt toegang tot uw eigen omgeving van LocationAnalyst, gevuld met miljoenen berekeningen voor al uw mogelijke locaties. Met behulp van schuifjes kunt u aangeven welke mobiliteitskentallen (reistijd, kosten, CO2-uitstoot) u belangrijk vindt in welke onderlinge verhouding. U ziet direct welke locaties op de kaart overblijven.

 • Stap 2: maak een longlist door relevante locaties op de kaart te selecteren

  U kunt potentiële locaties bekijken op de belangrijkste kentallen en toevoegen aan uw vergelijkingslijst. Door de kaartkleuring aan te passen aan de belangrijkste criteria voegt u makkelijk de meest duurzame locaties toe en bijvoorbeeld de snelst bereikbare locaties. Vanzelfsprekend specifiek voor uw organisatie.

 • Stap 3: vergelijk de long-list

  Terugkoppeling van uw totale mobiliteitsplaatje per kandidaat-locatie, inclusief alle kentallen rondom reistijd, -kosten en CO2-uitstoot.

 • Stap 4: selecteer de short-list locaties

  Op basis van de detailvergelijkingen kunnen minder geschikte kandidaten van de lijst worden weggestreept tot de gewenste short-list ontstaat.

 • Extra: simulatie mobiliteitsbeleid op nieuwe locatie

  Desgewenst kunt u van maximaal 10 shortlist-locaties aanvullende detailberekeningen aangeleverd krijgen. Hiermee zoomt u nog verder in en kunt u tot op medewerkerniveau de mobiliteitsimpact van de voorgenomen verhuizing analyseren. U krijgt hiermee ook 3 maanden toegang tot de tool ‘MobilityAnalyst’, waarmee u zelf uiteenlopende scenario’s van uw mobiliteitsbeleid op deze locaties kunt doorrekenen en vergelijken. MobilityLabel biedt deze dienst tijdelijk aan zonder additionele kosten.

Bij dit locatie-advies worden enkele miljoenen routeberekeningen doorgerekend, zowel met de auto, als met openbaar vervoer of lopend/fietsend. Alle analyses, resultaten en visuals zijn bedrijfsspecifiek en uniek voor de karakteristieken van uw organisatie. Er bestaat namelijk niet zoiets als generieke ‘goede bereikbaarheid’; wat voor de ene organisatie een goed bereikbare locatie is, is voor een andere juist een slechte. Bereikbaarheid is sterk organisatie-afhankelijk. Ga dus niet voor een algemene bereikbaarheidsscan, maar voor een bedrijfsspecifieke locatie-analyse van MobilityLabel.

Nieuwsgierig geworden?

Ervaar nu zelf de LocationAnalyst-demo!

Naar de demo

Tarieven locatie-advies

Gemiddelde terugverdientijd: minder dan één maand

Locatie-advies 0-250

4.000

 • Gedegen data-driven herhuisvestingsadvies toegesneden op de mobiliteit van uw organisatie
 • Voor organisaties met minder dan 250 medewerkers
offerte aanvragen

Locatie-advies 250-500

4.500

 • Gedegen data-driven herhuisvestingsadvies toegesneden op de mobiliteit van uw organisatie
 • Voor organisaties van 250 tot 500 medewerkers
offerte aanvragen

Locatie-advies 500-1000

5.000

 • Gedegen data-driven herhuisvestingsadvies toegesneden op de mobiliteit van uw organisatie
 • Voor organisaties van 500 tot 1000 medewerkers
offerte aanvragen

Maatwerk

offerte

 • Voor locatie-advies bij meer dan 1000 medewerkers
 • Voor kantoorlocaties buiten Nederland
 • Voor locatie-allocatie vraagstukken
 • Bij bijzondere wensen of omstandigheden
offerte aanvragen

Geen behoefte aan een totaal-advies?

Wellicht is MobilityLabel's 'locatie-vergelijking' dan voldoende

Heeft u géén behoefte aan een totaal-optimalisatie en heeft u zelf al een short-list van locaties die u op bereikbaarheid en andere mobiliteitsaspecten wilt vergelijken? Dan is onze dienst ‘locatie-vergelijking’ wellicht interessanter: Hierbij vergelijkt u enkele locaties in onderlinge samenhang: uw huidige locatie wordt vergeleken met een aantal potentiële locaties die u op het oog hebt.

Hierbij ontvangt u van deze locaties overzichtelijke weergaven van alle woon-werk-bewegingen naar uw kantoor en kunt u een goede vergelijking maken op aspecten als reistijd, kosten, CO2-uitstoot, bereikbaarheid en besparingspotentieel. U ontvangt ook van uw totale organisatie de individuele reistijden en afstanden per auto, OV en fiets, zodat u desgewenst ook zelf vervolganalyses kunt doen, bijvoorbeeld naar de impact voor specifieke groepen medewerkers.

U ontvangt bij dit product geen locatieadvies in de breedte. Uw zoekfocus blijft beperkt tot de door u aangeleverde kandidaatlocaties.

Verder lezen…

Reistijd, kosten en CO2 besparen begint met een locatie-advies van MobilityLabel

Waarom MobilityLabel?

Zijn onze Unique Selling Points uw Unique Buying Reasons?

 • Klantgericht en klantspecifiek

  MobilityLabel rekent nauwkeurig door wat de daadwerkelijke bereikbaarheid van úw kantoor voor úw medewerkers is. Wij geloven niet in ‘goede of slechte bereikbaarheid’ in het algemeen, maar rekenen zo nauwkeurig mogelijk uw situatie door en bepalen met úw beleidsparameters uw bespaarpotentieel.

 • Objectief en onafhankelijk

  Onze analyses en rapportages zijn onafhankelijk en niet gekleurd door andere belangen dan de uwe. Wij zijn geen vastgoedbemiddelaar en adviseren niet over andere aspecten dan bereikbaarheid.

 • Exact

  MobilityLabel werkt niet met algemene kentallen, generieke postcodetabellen of hemelsbrede afstanden. Wij rekenen alle routes, reismogelijkheden en dienstregelingen door. Een locatie-advies heeft -mede door de miljoenen berekeningen die hier vaak aan ten grondslag liggen- daardoor een minimale doorlooptijd van 2 weken.

 • Fact-based

  Wij schrijven geen lange rapporten, maar laten de cijfers, feiten en visuals het verhaal doen. In een heldere intake besteden we veel aandacht aan het scherp krijgen van de juiste uitgangspunten zodat de uitkomsten mono-interpretabel zijn.

 • Flexibel

  Zo overzichtelijk als onze standaardproducten zijn, zo veelzijdig zijn de toepassingsmogelijkheden. Door slimme parameters en finetuning is er vrijwel geen mobiliteitsoptimalisatie te bedenken die wij met onze modellen en software niet aankunnen.
  Naast onze standaard-diensten leveren wij ook aanvullend maatwerk.

 • Duidelijk en scherp geprijsd

  Onze diensten zijn overzichtelijk opgezet, waarbij we er maximaal voor zorgen dat u als opdrachtgever weet wat u kunt verwachten. De tarieven voor onze standaardproducten zijn scherp geprijsd, net als eventueel maatwerk.

 • No nonsense

  Onze output is helder gevisualiseerd, bevat weinig jargon en is in hoge mate zelfverklarend. Mede daarom wordt onze output in veel organisaties gebruikt om verschillende stakeholders bij de besluitvorming te betrekken, zoals ondernemingsraden en directieteams.

 • Vertrouwelijk

  Vanzelfsprekend behandelen we uw opdrachtverstrekking en de gegevens die wij daarvoor nodig hebben vertrouwelijk. Wij begrijpen dat herhuisvesting veelal een gevoelig onderwerp is dat vaak samenhangt met fusies, overnames of reorganisaties.
  Helaas treft u op onze sites daardoor weinig concrete klantcases of referenties aan.

Reistijd, kosten en CO2 besparen begint met een locatie-advies van MobilityLabel