Lean & Green Award voor MobilityLabel

on 30 november 2016

Vandaag mocht MobilityLabel de Lean & Green Award in ontvangst nemen.

Lean en Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren.

De Lean & Green Personal Mobility Award Winners van vandaag zijn ABN-AMRO, ABB, dutch, Hanzevast B.V., Iva Driebergen bv, MobilityLabel, Rainbow Management, Vallei Autogroep en Venko Groep B.V..

De redenen voor MobilityLabel om aan het Lean & Green Personal Mobility traject deel te nemen zijn divers: Enerzijds om zelf (als klein bedrijf) een steentje bij te dragen aan het reduceren van mobiliteitsgerelateerde CO2, anderzijds is de reden ‘practice what you preach’. Veel van onze opdrachtgevers zijn druk bezig met het in kaart brengen van hun CO2-uitstoot, het formuleren van verbeterplannen en het veranderen van (soms ingesleten) reis- en werkgedrag. Het leek ons daarom niet meer dan logisch om zélf ook aan de slag te gaan met zo’n traject en te ervaren wat onze opdrachtgevers ervaren. Merken hoe lastig het soms is al je verplaatsingen goed in kaart te brengen, kritisch te kijken naar je tankpassen en OV-rapportages, naar je 80/20-regel en vast te stellen met welke CO2-emissiewaarden je moet rekenen en keuzes te maken in bespaar- en verbetertrajecten.

Juist om die reden hebben we het Lean&Green-traject met beide handen aangegrepen en zijn we er trots op dat de eerste stappen hierin nu hebben geleid tot een award.

Thijs Brentjens (MobilityLabel) ontvangt Lean and Green award namens MobilityLabel uit handen van Lean & Green ambassadeur Eric Kuindersma (foto: Michel Zoeter)

We vinden het erg leuk om de dialoog aan te gaan met andere ambitieuze mobiliteitsvergroeners, te leren van best practices en anderen te ondersteunen met tips of wellicht zelfs met onze eigen tools. Neem gerust contact op…

Share this post: