lancering MobilityAnalyst, tool voor mobiliteitsbeleid-simulatie

MobilityLabel introduceert MobilityAnalyst. Dit systeem maakt gevolgen van nieuw mobiliteitsbeleid direct inzichtelijk en helpt in het besparen van reistijd, kosten en CO2-uitstoot. Vanaf nu kunnen werkgevers objectief en overzichtelijk het effect van specifieke werkgeversmaatregelen eenvoudig zélf in kaart brengen. Bent u op zoek naar een goede analyse van het woon-werkverkeer van uw medewerkers? Wilt u weten hoeveel kilometers uw medewerkers reizen? En hoe ze dat doen? En wilt u óók weten hoeveel medewerkers op een andere manier zouden kunnen reizen? Voor wie OV of fiets wel of niet een alternatief zou zijn? En wat het thuiswerkpotentieel is? En hoeveel parkeerplekken u feitelijk nodig heeft? Het antwoord op deze vragen – en méér – krijgt u met de nieuwste tool van MobilityLabel: ‘MobilityAnalyst‘. De werking is eenvoudig: wij zetten vooraf op basis van de gegevens van uw medewerkers alle berekeningen achter de schermen voor u klaar. U kunt vervolgens plaatsnemen achter de knoppen en gaan ‘spelen’ met verschillende beleidsparameters van uw HR-beleid en mobiliteitsbeleid. MobilityAnalyst maakt direct inzichtelijk wat het effect van thuiswerkbeleid, fietsbeleid of bijvoorbeeld OV-beleid is op de medewerker, het bedrijf en het milieu. Door te spelen met schuifjes en waarden maakt de gebruiker zelf scenario’s aan en ziet direct de cijfermatige terugkoppeling van de geselecteerde maatregelen. Via deze site en deze demo komt u meer te weten het gemak van MobilityAnalyst! De werking van MobilityAnalyst: Aan de linkerkant kunt u verschillende mobiliteits-beleidsparameters instellen én kant-en-klare voorbeeldscenario’s selecteren. Aan de rechterkant ziet u direct de cijfermatige gevolgen van de links gekozen scenario’s, waarden en opties. Direct na het veranderen van de invoer ziet u hier de resultaten van de verandering, uitgedrukt in termen van kosten, tijd, impact en uitstoot, onderverdeeld in uiteenlopende kwantitatieve indicatoren, te weten:
 • Verdeling naar modaliteit (auto, OV en fiets)
 • Totale jaarlijkse reiskosten
 • Jaarlijkse reiskosten per FTE
 • Jaarlijks woon-werk-verkeer in afstand en reistijd
 • Gemiddeld aantal wekelijkse kantoordagen per medewerker
 • Aantal medewerkers én aantal benodigde parkeerplekken op een gemiddelde kantoordag
 • Jaarlijkse CO2-uitstoot
 • De score als mobiliteitslabel, gebaseerd op CO2-uitstoot per FTE per week
 • Het aantal mensen dat beïnvloed wordt door het gekozen beleid
 • Een histogram met individuele verbeteringen en verslechteringen in enkele-reis-tijd
 • Gemiddelde reistijd enkele reis en wekelijks, per FTE
 • Aantal medewerkers met een enkele reis van meer dan 60 minuten
 • Een histogram met individuele reisduren enkele reis
Op deze manier kunnen werkgevers fact-based beslissingen nemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en mobiliteitsbeleid. Meer weten? klik hier of neem contact op.