Hoeveel CO2, reiskosten en parkeerplekken kan uw gemeente besparen?

ontdek het met een mobiliteitsanalyse en workshop voor gemeenten

Gemeentelijk mobiliteitsplan medewerkers

Veel overheidspartijen hebben duidelijke doelstellingen als het gaat om klimaat- of milieubeleid. Er is een beleidsvisie, een beleidsplan en er zijn een hoop goede ideeën. Er wordt subsidie gegeven voor elektrische voertuigen, bedrijven worden gefaciliteerd met duurzaam ondernemen, in werkgroepen wordt meegedacht over het klimaatneutraal maken van de regio.

Maar de eigen medewerkers komen voornamelijk met de auto naar het gemeentehuis. Maken zelden gebruik van het openbaar vervoer. Moeten hun fiets kwijt in slecht geoutilleerde stallingen. Kortom: de parkeerplaats staat vol en het eigen personeel rijdt allesbehalve energieneutraal.

Daar is een oplossing voor. Eén die niet alleen zorgt voor emissiereductie, maar ook medewerkers de sleutel tot succes maakt. Eén waar een gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt als het gaat om verkeersstromen, zonder dat dit veel moeite kost. Eén die zowel lege parkeerplekken als tevreden medewerkers oplevert. En zorgt voor CO2 reductie.

Zodat het energiebeleidsplan concreet wordt ingevuld binnen de eigen organisatie. Zodat de parkeerplaats een stuk meer ruimte biedt aan bezoekers van de stad.

mobiliteitsplan gemeente
mobiliteitsworkshop voor gemeenten

Een mobiliteitsworkshop die past bij de uitdagingen van úw gemeente

Een dergelijk traject gaat voor nu misschien net even te ver. Het vergt een aardige doorlooptijd. Afhankelijk van hoe snel de workshops ingepland kunnen worden een paar tot een aantal maanden. Maar het is mogelijk om met de analyse van de huidige situatie en de workshop ‘overtuiging en doel’ te beginnen voor slechts € 3.750,-. Vanaf het moment van het aanleveren van de gegevens, is dit binnen een maand geregeld. Natuurlijk mits de workshop binnen twee weken van het aanleveren van de gegevens gepland kan worden.

Bij de gemeente Amstelveen is het proces goed verlopen. “Duidelijk en enthousiast” aldus de gemeente. De communicatie, helderheid en het respect werd gewaardeerd. De overtuiging was daarin een belangrijk onderdeel.

Case: Mobiliteitsworkshop en Mobiliteitsanalyse voor een gemeente

Deze aanpak is toegepast bij de gemeente Amstelveen. Hier zijn slim ingezette workshops door Zero-e gecombineerd met het gebruik van MobilityAnalyst. Hiermee wist de gemeente een pakket maatregelen te ontwikkelen die honderden parkeerplekken oplevert en evenzoveel tonnen CO2 reductie. Deze aanpak is uitermate geschikt voor gemeenten met een ambitie op het gebied van energie en klimaat en met een parkeerplaats voor de deur waar ook de ambtenaren gebruik van maken.

Bij deze gemeente bestond de aanpak uit de volgende onderdelen:

 • Een analyse van de huidige situatie met MobilityAnalyst
  • Zodat duidelijk is hoe de gemeente er nu voor staat
 • Een workshop waarin de overtuiging en doelstelling over en voor energieneutraliteit en parkeerplekken wordt vastgesteld
  • Zodat iedereen weet waarom dit een belangrijk onderwerp is en naar welk doel we toewerken
 • Een driedelige workshop om maatregelen te ontwikkelen, toetsen aan criteria en uit te werken
  • Zodat er een pakket komt te liggen dat bij de gemeente en het budget past en gedragen wordt door de medewerkers
 • Een doorlopende analyse van de maatregelen met MobilityAnalyst
  • Zodat het pakket ook getoetst wordt op daadwerkelijk resultaat ten aanzien van parkeerplekken en CO2-reductie.
Met inspirerende workshops en een slimme mobiliteitsanalyse van MobilityLabel kun je bereikbaarheid nauwkeurig en objectief kwantificeren en werkt je gemeente gestructureerd aan het verduurzamen van haar mobiliteit.

Mobiliteitsanalyse met behulp van MobilityAnalyst

Met de MobilityAnalyst-tool kunnen gemeenten objectief en overzichtelijk in kaart brengen wat het effect is van specifieke werkgeversmaatregelen in termen van reiskosten, reistijd en CO2-uitstoot.
De tool maakt direct inzichtelijk wat het effect van thuiswerkbeleid, fietsbeleid of bijvoorbeeld OV-beleid is op de medewerker, de gemeente en het milieu.
Door te spelen met schuifjes en waarden maakt de gebruiker zelf scenario’s aan en ziet direct de cijfermatige terugkoppeling van de geselecteerde maatregelen.
Ervaar zelf in onze demo het gemak van MobilityAnalyst!

demo
Duurzame Mobiliteit Gemeente

Aan de slag met duurzame gemeentelijke mobiliteit!

mobiliteitsonderzoekIs de parkeerplaats overvol? Is er energiebeleid, maar is dit niet terug te zien bij de ambtenaren zelf? Kom dan in actie. U heeft al een inspirerende mobiliteits workshop en scherpe analyse van het woon-werkverkeer van alle ambtenaren voor slechts € 3.750,-.

Neem contact op om de details door te spreken. Om een afspraak te maken, mail naar Elske van de Fliert (Zero-e) of Christiaan Rasch (MobilityLabel).

 

Dit is een gecombineerd aanbod van workshops van Zero-e, specialist in duurzame mobiliteit, en de mobiliteitsanalysesoftware van MobilityLabel.

Zero-e
MobilityLabel

Een duurzame gemeente begint met duurzame mobiliteit