CO2-prestatieladder: naar een hoger niveau met slimme mobiliteit

CO2-prestatieladder: CO2-reductie en aanbestedingsvoordelen

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument.

CO2-prestatieladder en mobiliteit

Klimmen op de CO2-prestatieladder

de CO2-footprint van een gemiddelde zakelijke dienstverlener

de CO2-footprint van een gemiddelde zakelijke dienstverlener

Bedrijven die aan de slag gaan met de CO2-prestatieladder ontdekken meestal snel hoe groot het aandeel ‘mobiliteit’ is in de totale CO2-footprint. Bij een gemiddelde zakelijk dienstverlener is dit vaak zelfs 70% tot 80% van de totale CO2-uitstoot. Bij productiebedrijven ligt dit percentage vaak lager en gaat ook het machinepark een duidelijkere rol spelen, maar bij vrijwel alle werkgevers is mobiliteit in alle vormen een belangrijk aspect binnen de CO2-ladder. De onderverdeling binnen de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot verschilt: de ene organisatie leunt meer op lease-auto’s en bij de andere organisatie zijn het de eigen auto’s van de medewerkers die het meest uitstoten. Daarnaast heeft het ene bedrijf een flink machinepark en het andere niet. In elk geval: Bedrijven die aan de slag gaan met de CO2-prestatieladder krijgen áltijd met mobiliteit te maken, simpelweg omdat mobiliteit in de overal CO2-footprint voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot verantwoordelijk is en elk bedrijf wel woon-werkverkeer kent. Het is hierbij, door de grootte van het aandeel in de totale emissies, ook een dankbaar reductie-thema. Als je 20% bespaart in (de uitstoot van) het woon-werkverkeer van je organisatie, leidt dit meestal tot een grotere impact (hefboom), dan een gelijke reductie op bijvoorbeeld huisvesting. En zo komt ook een eventueel aanbestedingsvoordeel sneller binnen het bereik.

Ons advies: vul de mobiliteitscriteria voor de CO2-prestatieladder niet in ‘voor de bühne’, maar grijp het traject aan om kritisch naar beleid, maatregelen, cultuur en gedrag te kijken dat bijdraagt aan duurzame mobiliteit en duurzame bedrijfsvoering.

Hoe met mobiliteit aan de slag tijdens traject CO2-prestatieladder?

Als u aan de slag wilt met de CO2-uitstoot van uw organisatie in het kader van de CO2-prestatieladder, begin dan met het in kaart brengen van de verplaatsingen in het kader van het woon-werkverkeer (A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint). Een goede mobiliteitsscan is hiervoor een goed vertrekpunt. Een vervolgstap is het stellen van doelen op het gebied van mobiliteit en het spelen met beleid (B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie) om de gestelde doelen te halen. Een interactieve mobiliteitsscan biedt hiervoor goede handvatten. Het laat zien welk fietspotentieel reëel is in het woon-werkverkeer, maar ook wat u met thuiswerkbeleid kunt besparen. Het brengt in kaart voor hoeveel van uw medewerkers OV een acceptabel alternatief is, gegeven de kaders van uw eigen HR-beleid.
Wilt u kennismaken met de meest interactieve mobiliteitsscan van Nederland? En zelf spelen met uiteenlopende mobiliteitsvariabelen, bekijk dan onze demo-omgeving of neem direct contact op met MobilityLabel

demo meer info
lege parkeergarage door CO2-prestatieladder?

Wat is de CO2-prestatieladder?

en hoe werkt het?

CO2-prestatieladderDe CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De CO2-prestatieladder kent 5 ambitieniveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  • A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
  • B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  • C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
  • D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling. Een gecertificeerde organisatie dient een CO2-managementsysteem geïmplementeerd te hebben, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een aanbestedingsvoordeel of ‘gunningvoordeel’. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. De aanbestedende partij bepaalt het aanbestedingsvoordeel per niveau van de ladder. Daarmee kan het dubbel interessant zijn om te werken aan een lagere CO2-uitstoot. Het bespaart (meestal) directe kosten, het draagt -vanzelfsprekend- bij aan een beter milieu en aan de CO2-doelstellingen van de organisatie, maar het kan soms ook indirect tot kostenreductie leiden door een fictief gunningsvoordeel variërend van 1% op niveau 1 tot 10% op niveau 5.

Meer informatie over de normniveau’s en de aanpak achter de CO2-prestatieladder vindt u op de site van SKAO of in het handboek CO2-prestatieladder.

Aan de slag met een mobiliteitsscan

Wilt u een goed beeld krijgen van de emissies, reistijden en verbeterpotentieel van uw huidige mobiliteitsaanpak, dan is een mobiliteitsanalyse van MobilityLabel een goede keus. Op basis van uw medewerkersbestand, krijgt u een kwantitatieve en gevisualiseerde analyse van het woon-werkverkeer van uw medewerkers: In een spreidingsdiagram ziet u de geografische spreiding van de woonadressen van uw medewerkers. In een aparte woon-werk-visualisatie ziet u de verschillende routes die voor uw medewerkers het snelst zijn. Tezamen geeft dat een goede indicatie van de herkomst van uw woon-werkverkeer. Daarnaast ontvangt u een reistijdenoverzicht dat van elke medewerker aangeeft wat de snelste route per auto is en per OV, zowel aangegeven per enkele reis als per week (op basis van parttimefactor of aantal kantoordagen). Vanzelfsprekend inclusief kostenberekeningen en de CO2-impact, gebaseerd op de gestandaardiseerde CO2-emissiefactoren. Tot slot geven we met onze tool ‘MobilityAnalyst’ het CO2-bespaarpotentieel van uw mobiliteit bij bepaalde scenario’s. (bijvoorbeeld: hoeveel mensen wonen in een e-bike-radius van 15 fietskilometers rondom uw kantoor? En voor hoeveel automobilisten is OV een acceptabel alternatief gegeven hun specifieke woonadres?). Hiermee is een mobiliteitsanalyse van MobilityLabel een ideaal vertrekpunt als nulmeting of quick scan van uw mobiliteitssituatie.

mobiliteit en de CO2-prestatieladder

omhoog op de CO2-prestatieladder met de tools van MobilityLabel