logo connekt

affiliate van Connekt, netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit

on 2 februari 2016

Connekt Affiliation

Roudle/MobilityLabel is enthousiast lid van Connekt, het onafhankelijke netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Connekt is een publiek-privaat samenwerkingsverband bestaande uit overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Hier doen we veel inspiratie op van bedrijven en overheden die net als wij streven naar het efficiënter maken en verduurzamen van mobiliteit in Nederland.

Roudle/MobilityLabel is affiliate-lid en heeft dat lidmaatschap gewonnen tijdens een pitch-competitie voor start-ups aan het Connekt-netwerk.

 


Over Connekt:

Connekt is opgericht in 1999 en is een onafhankelijk netwerk van bedrijven én overheden, dat partijen verbindt om in vertrouwen te werken aan verbetering van mobiliteit in ons land, met als resultaat slimme en duurzame mobiliteitssystemen. Het verbinden van leden en delen van kennis, kunde en initiatieven staan hierbij centraal.

Over Connekt Affiliation:
Veel innovaties in mobiliteit en logistiek vinden plaats binnen en buiten het Connektnetwerk. Met het Affiliationprogramma wil Connekt zich richten op de innovaties vanuit start-ups. We nodigen ze uit om hun innovatieve concept met het netwerk te delen. In een jaarlijkse competitie krijgen start-ups de kans om hun concept te pitchen aan het Connektnetwerk. Als de jury en het netwerk overtuigd zijn van het concept dan biedt Connekt de start-up een tweejarig Connekt coachingsmembership aan. Daarmee krijgen start-ups de gelegenheid om hun concepten verder te brengen en tegelijkertijd wordt het Connektnetwerk versterkt. Connektleden bieden we de mogelijkheid om zich te verbinden aan een van deze start-ups door coach te worden.

Share this post: